Partneři a vystavovatelé

V čem je GASTRO TOUR výjimečný?

Programová a kontraktační zóna otevírá ojedinělé možnosti rozvíjení spolupráce s majiteli a provozovateli gastronomických zařízení, kuchaři a cukráři ad. Benefitem projektu je propojení veletržní prezentace s programovou scénou. To dává šanci originálním způsobem oslovit potenciální klienty.

Rádi se budeme podílet na výběru nejvhodnější formy prezentace každého úspěšného produktu i služby našich partnerů a zajistíme adekvátní podporu po celou dobu trvání festivalu.

Forma spolupráce

Programové partnerství:

Plnění ze strany T&M CREATIVE:

 • Zapojíme Vás do programových bloků a restaurace – aktivní prezentace využití surovin, technologií a služeb (možnost propojení se subdodavateli).
 • Zařadíme vaše videoprezentace do projekce programové scény.
 • Zveřejníme logo společnosti mezi partnery projektu ve veškeré komunikaci.
 • Předáme veškeré kontakty registrovaných odborných návštěvníků programů.
 • Budeme vás prezentovat v magazínu profesionální gastronomie GASTRO REPORT & MINUTKA / CAFÉ & PATISSERIE formou redakčního příspěvku a PR z akce.
 • Zodpovídat budete za produktovou nebo technologickou podporu programu a finanční participaci.

Plnění ze strany partnera:

 • Technologická nebo produktová podpora programů.
 • Finanční plnění.

Vlastní expozice

Plnění ze strany T&M CREATIVE:

 • Poskytneme vám výstavní plochu a expozice dle individuálních potřeb.
 • Zařadíme vaše videoprezentace do projekce programové scény.
 • Zveřejníme logo vaší společnosti mezi partnery projektu ve veškeré komunikaci.
 • Zařadíme krátkou prezentaci vaší firmy do programu
 • Budeme vás prezentovat v magazínu profesionální gastronomie GASTRO REPORT & MINUTKA / CAFÉ & PATISSERIE formou redakčního příspěvku a PR z akce.

Plnění ze strany partnera:

 • Úhrada za objednané veletržní služby (pronájem plochy, stavbu stánku a technické přípojky).

Přihlášková dokumentace ke stažení

Veškeré služby na GASTRO TOUR jsou objednávány na základě přiložené přihláškové dokumentace s kompletní detailní nabídkou a ceníkem. Programová spolupráce je doplněna zápisem z partnerské dohody.

Přihlášky zasílejte na